Църква „Вознесение Христово“, с.Бов

Църквата е разположена в центъра на старото село Бов, на 850 м надм. вис. върху терен със слаба денивелация. Съществува легенда, че е построена на мястото на по-стара църква, разрешена от турците. Сегашната сграда е построена през 1962 г.

При подравняване на терена западно от църквата преди години се е попаднало на стари гробове, които са били унищожени. Не са били открити обаче надгробни кръстове, което предполага, че разрушените гробове вероятно са били част от по-ранен некропол, съществувал на това място. Тези данни са косвено потвърждение, че вероятно на мястото е съществувал стар некропол с църква към него.

Сегашната църква е еднокорабна и едноабсидна сграда с малък притвор и камбанария над него. Вътрешното пространство е без стенописи, но полуцилиндричният свод е украсен с релефни изображения на ангели и златни звезди. Иконостасът е дървен с елегантна резбована украса и много красиви и добре поддържани икони. Над входа на наоса е изписана годината: 1862.