Туристическо дружество „Лакатнишки скали“

Туристическо дружество „Лакатнишки скали“ е създадено през 2005 година. Вписано е в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в обществена полза. Целите на организацията са да осъществява дейност в защита на екологията, туризма, да създава условия, както и да предлага възможности и услуги за упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепване на здравето, жизнеспособността, работоспособността, развитие на познанието, възпитанието и емоционалното обогатяване на личността. Други цели пред сдружението са развиване и насърчаване различните видове форми на туризъм.
Туристическото дружество се управлява от Управителен съвет в състав:
Всяка година се изготвя програма за ежемесечни походи и екскурзии в района, в други части на България и в близки страни. Неизменно в графика присъстват традиционни преходи и дейности, които с всяка изминала година придобиват все повече популярност и привличат десетки съмишленици и нови туристи.

Адрес: ул.“Площада“ №6, ет.3, с.Гара Лакатник