Планинска спасителна служба – отряд Лакатник

Отрядът на Планинска спасителна служба (ПСС) в Лакатник съществува от 1971 година.
Състои от дванадесет доброволни висококвалифицирани планински спасители.
Упражнява дейност предимно в района на Лакатнишките скали, но не единствено там.
Специализиран е в оказването на първа долекарска помощ в планината, оказване на помощ на пострадали туристи, издирване на загубени, транспортиране на пострадали от труднодостъпни терени.
ПСС-Лакатник развива и контролна и профилактична дейност за предотвратяване на нещастия в поверения му район.

Телефон за контакт: 0887 22 86 77

Фейсбук страница: линк