Церецел

Церецел е село в Западна България. То се намира в Община Своге, Софийска област. Празникът на село Церецел е на Гергьовден. Всяка година на Петровден е събора на с. Церецел – пред черквата „св. Петър и Павел“

География
Село Церецел се намира в планински район. Състои се от следните махали:/подредени по азбучен ред/:

Бусин дол; Барбатица; Бракьо преслоп; Балика; Бобен; Бойна орница; Висока могила; Гробан; Голо Бърдо; Дренов; Шушек; Драголин дол; Дебелите торища; Делова мома; Дермановци; Зиморската падина; Зебрец; Зайците; Кокина орница; Краве село; Каменита падина; Кореньо; Камико; Кикьови локви; Криво бърдо; Лешкето; Лицето; Ливаге; Пеюв дол; Пехчано бърдо; Попова ливада; Реката; Родениче; Романец; Синовския рът; Студения дол; Свидница; Типченица; Ханчетата; Широко лице; Чилинище; Ялна

История
След освобождението от османска власт през 1878 г. село Церецел е съставено от 41 махали – пръснати на голяма площ. Някои от тях започват почти от Костинброд-Кътина, и стигат до град Своге. В средата на миналия век, местните жители са работили изключително в мините, с които е осеян района. В този период в селото е имало 2 училища, за деца от семействата на миньори. Постоянна гледка е бил кервана от светлинки от миньорските карбидни лампи, които са пъплили по склоновете. Част от бившите махали са били разположени по платото на планината, което е едно невероятно красиво място. Селото е имало кметство, което след демографския срив е закрито и преминава към кметството на Томпсън. Към 1953 г. в селото е имало 260 къщи с население около 1260 души. Понастоящем на пръсти се броят жителите на този район от Стара Планина. През 2003 – 2004 г. са останали 18 – 20 души, които живеят в селото. До Церецел може да се стигне от много места. Пътища до него има и от с. Кътина, от Владо Тричков, от Реброво, Томпсън и Своге. Една от близките махали от страната на Своге е махала Гробан.

Културни и природни забележителности
Връх Косматица

Източници:
Интернет