Свидня

Свидня е село в Западна България. То се намира в Община Своге, Софийска област. Традиционен събор в с. Свидня се празнува на 6-ти май всяка година.

География
Намира се в планински район. Разположено е по северния склон на Мала планина. Отстои на 45 км от София и на 5 км от Своге и Искърския пролом. Принадлежи към селищната област на Искърския пролом. На изток граничи със Своге, на юг – с Церецел, на запад – с Чибаовци, на север – с Искрец, на североизток – с Добърчин.

Състои се от 25 махали: Циганка, Дебели рът, Падеш, Бокинци, Преслоп, Горно село, Песоко, Чечка бара, Круша, Гераковци, Дашовци, Петровци, Пръчовци, Биовица, Гръгоровци, Реката, Дръндарете, Стоевци, Илковци, Герова леска, Вловица, Правец, Кръстници, Колибище, Голо ребра. Някои са напълно обезлюдени (Циганка, Дебели рът, Кръстници, Песоко, Круша) поради концентриране на селото около административния център на мах. Реката.

Култура
Читалище „Никола Вапцаров 1955“ е основано през 1955 година от група учители-ентусиасти, общественици, любители на културата, просветата, българщината. Най-дългогодишен председател е Йордан Йошков, който до смъртта си е и почтен председател на Настоятелството. До 1990 г. читалището се намира в сградата на старото кметство, а след това се сдобива със самостоятелна сграда, в която се помещава библиотеката. От книжен фонд през 1992 г. 3200 книги в момента библиотечният фонд е 10 000 тома. Библиотеката е и основната дейност на читалището.

Литература
За планинското селце има написани книги и е създаден документален филм. Писателят Христо Малинов живее повече от 30 години в селото и събира легендите за Свидня и нейните околности в книгата си „Светлини от Сталин кон – саги“. Пряко свързан с живота му в Свидня е краеведската летопис „Светлини под Сталин кон“ – събрала легенди, предания, разкази на местни жители за колоритни личности и запомнящи се случки, исторически факти, наименования на махали и местности. Материалите, включени в летописа са събирани от 1970 до 1997 г. и са безценна памет за миналото на свогенския край.

Документален филм на БНТ: „Свидните деца на село Свидня“. Автор и режисьор – Нушка Григорова. Сценарист – Диана Гарова.

Книгата „Село Свидня : Минало, етнографски поглед, родословия“ от 2003 г., изд. „Класик Дизайн“ София, 335 с., е с автор Генади Раденков, ветеринарен лекар. Той е посветил 10 години, за да издири документи и факти за историята на селото. Направил е 65 родословия на това разпръснато някога из махалата село, опитвайки се да открие корените му няколко века назад.

Източници:
Интернет

Content for the tab Галерия