Искрец

Село Искрец се намира на 10 км западно от Своге и на около 50 км от София. От столицата до него може да се достигне по два маршрута – единият, по републикански път ІІ-81 през Костинброд и след Бучин проход се завие вдясно по път ІІІ-164, а другият – през Искърското дефиле по път ІІ-16 и в Своге се завие наляво по път ІІІ-164.

Територията на село Искрец граничи със землищата на селата от община Своге – Свидня, Добърчин, Добравица, Брезе и Завидовци, както и със землищата на селата Чибаовци и Дреново от община Костинброд. Територията на село Искрец е 29,5 кв.км, а средната надморска височина е 538 м. Населението, по данни от 2013 г., възлиза на 1920 души. Съборът на селото се провежда на празника Пресвета (в църковния календар се открива като Първа неделя след Петдесетница – на Всички светии), който е подвижен и обикновено е през юни. Версиите откъде идва името на селото са няколко, но най-правдоподобната е, че то идва от думата Искърец (Малък Искър) – умалително наименование на местната река, от името на голямата река Искър, в която тя се влива при град Своге.

География

Територията на Искрец попада в умереноконтиненталната климатична област. Климатът на село Искрец е известен със своята уникалност. По поречието на река Искрецка в началото на 20 век е установено наличието на специфичен микроклимат, характеризиращ се с много чист въздух и незначителния брой на дните с мъгли, което го прави подходящ за лечение на хора с белодробни заболявания.

Селището е разположено на две реки – по-малката е Козла, която извира от Бучин проход, а по-голямата – Искрецка река. Край населеното място са разположени три групи карстови извори, известни като Искрецки извори. Долината от юг е приютена от гористите склонове на Мала планина, а от север — от карстовите възвишения на Понор планина, изпъстрени с овали, скални венци, кари, понори, пещери с многообразни калцитни образувания, водопади. На отделни участъци от повърхността на Понор се наблюдават вкаменелости (фосили) на морски безгръбначни животни отпреди 250 млн  години, когато планината е била дъно на море. Тук са местообитанията на много редки и защитени растителни и животински видове.

История

Историята на Искрец и селищата около него е наситена с легенди и предания за събития, свързани с хора от различни евроазиатски народи, които са преминавали или отсядали тук за кратко или по-продължително време. Това са траки-трибали, римляни, славяни, българи, кръстоносци, византийци, кумани, турци, татари, черкези и други. Всички те, повече или по-малко, са оставили трайни следи — тракийски светилища, римски пътища, топоними (названия) на местности и други. Днешното землище на селото заема мястото на древно кръстопътно селище. На територията му са открити монети отпреди 1800 години. Искрецката твърдина е имала важна роля по време на цар Симеон Велики, в края на IX и началото на X век. Добива особено голямо значение при Асеновци през XII век (1187–1196 г.).

Още през турското робство в селището се развива интензивно планинското земеделие и скотовъдство — отделни овчи стада са достигали до 500 броя и повече. Едновременно с това Искрец е бил за времето си и голям културен, занаятчийски и търговски център. В него е имало ханове, кръчми, гостилници, бакалници, работилници, ковачници, воденици, тепавици. Към 1930 г. водениците са били над 30 броя, а тепавиците (валявиците) — над 13. В близките и по-далечни околности на селото са се добивали въглища, желязо, олово с примес от сребро и пр.

След Освобождението Искрец става околийски център (до 1901 г.), след това — общински, а сега е най-голямото село в Свогенска община. Знае се, макар и без подробности, че в Искрец и неговите близки околности е имало (отпреди повече от 200 години) малки килийни училища, в които са преподавали монаси (като Милетий, през 1835 г.). Този вид начална просвета, съществувала предимно в манастира, се заменя със светско обучение някъде през втората половина на XIX век. А прогимназиално образование в Искрец има вече над 125 години. След 1919 г. към Искрецкото окръжно училище е открито Държавно сиропиталище за деца на загинали в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. То е просъществувало 10 години, след което на неговото място е сформирано Земеделско училище. В него са се обучавали деца от цялата страна — по овощарство, пчеларство, ковачество, дърводелство, шивачество, плетачество и пр. Винаги, през целия дългогодишен период на просвещение, училището в Искрец е имало много добри учители, будни ученици и прекланящи се пред знанието родители балканджии.

Значителна част от населението на Искрец (предимно по предания) е наследник на български родове, разселили се тук през XVI, XVII и XVIII век. Те са дошли от близки и далечни селища най-вече от Босилеградско и Трънско, от с. Клокотиш, Годечко и от Чипровско, Белослатинско, Врачанско, Берковско. Предполага се, че основните причини за преселването са турските злодеяния върху хората в тези райони — изнасилвания, убийства, палежи на селища и пр. Всеки от бегълците е носил със себе си своя говор, който в последствие се е променял отчасти на новото местоживеене, приемайки непознати до този момент думи от местните жители, от хора дошли допълнително тук (след бягство, женитба и пр.), както и от техните съседи от близките селища, с които са общували. Като цяло, говорът в Искрец, с присъствие на собствена специфика, влиза в обхвата на западния софийски говор, който се отнася към югозападните български говори.

Редовни събития в село Искрец

Освен традиционния събор Пресвета, на който празнува цялото село, заедно със задължителните гости от цялата страна, в района на селото се правят много курбани. Всяка фамилия от незапомнени времена има издигнат оброчен каменен кръст някъде в околността. Поводът, по който са издигнати тези оброчни кръстове и точният момент, когато това е станало, отдавна никой не помни, но обетът се пази от потомците. Всяка година на определения ден цялата фамилия се събира – от новородените до старците, набавят се продукти и се приготвя курбан, на който всички съселяни са поканени. В двора на черквата „Св. Николай Чудотворец“ се прави курбан, както на празника на селото Пресвета, така и на Никулден. Останалите курбани, които се организират от отделните фамилии, се провеждат на някои от църковните празници през годината.

Винен фест в село Искрец

Станалият вече традиционен винен фест, който се провежда от 2009 г. насам в село Искрец, ще се състои на 29 ноември 2014 г. (събота) от 12.30 ч. Идеята за такъв фест е хрумнала на председателя на НЧ„Възраждане 1928”, Георги Николов, който с още неколцина свои приятели организира първия такъв през 2009 г. Избират края на ноември, защото тогава домашното вино на всеки любител-винар вече е готово за консумация. Прави се състезание с дегустация на вината, червено и бяло, и журито излъчва по трима победители от категория – за трето, второ и първо място, които получават награди. На първото издание на винения фест са се отзовали 15 участника. При хубави на климат години се е стигало до 30-40 производители-участници. През тази година времето не позволи на гроздето да узрее добре и е възможно участниците да са по-малко, но това в никакъв случай не означава, че веселбата ще е по-малка. Обикновено се организира и празнична програма с участието на певчески и танцови състави от читалище „Възражзане” и от други читалища в общината. Тази година ще участват жените от дамската битова певческа група от Искрец и деца със скечове, под ръководството на Снежана Костадинова. При толкова вино и толкова хора на едно място и професионален дисководещ като Георги Николов – веселбата е гарантирана. Не пропускайте събитието!

Фолклорен фестивал в село Искрец

На 21 юни 2014 г. се състоя първото издание на Фолклорния фестивал в село Искрец, в който взеха участие много състави от цялата Софийска област. Идеята за организирането на този фестивал е отново на председателя на НЧ „Възраждане 1928” Георги Николов, като мечтата му е той да стане традиционен.

Културен живот

Културният живот в селото се поддържа от екипа на НЧ „Възраждане 1928”, начело с неговия креативен председател Георги Николов. Към читалището функционират дамска битова певческа група, танцов състав, театрална трупа и Художествено-творчески клуб „Искри”, създаден преди 10 г. от група ентусиасти по идея на Боян Балкански и Кирил Дончев. В началото негов председател е Боян Балкански, а от 2008 г. – г-жа Снежана Костадинова. Събиранията на ХТК „Искри” са обикновено по различни поводи, за сметка на това пък продуктивността му е голяма – има издадени вече 7 алманаха, озаглавени „С перо, четка и дух”, с различни литературни произведения, като последният от тях излезе от печат през тази година. ХТК „Искри” периодично гостува и на събития, организирани от ХТК „Полет” към читалище „Градище 1907” в Своге, както и на други ХТК от региона.

Архитектурно-исторически паметници на културата 

ОУ „Иван Рилски” в село Искрец

В селото действа Основно училище “Св. Иван Рилски”, построено през далечната 1884 г., в което се обучават деца от І до VІІІ клас. Поради пожар в старата сграда през 1995 г. учениците са принудени за известен период да учат в други помещения, но преди известно време тя отново е възстановена и реставрирана и учебните занятия към момента се провеждат в нея. Тази сграда е и исторически паметник на културата от местно значение.

На 19 октомври 2014 г. тържествено бе чествана 130-годишнината от създаването на ОУ „Св. Иван Рилски” в село Искрец. Събитието бе уважено от много официални гости, като представителят на РИО-София регион – г-жа Таня Адамска, зам.кметът на община Своге – г-жа Ренета Кръстанова, кметът на селото – г-н Ангел Джунов, писателят, чиито произведения са в учебниците по литература от І до VІІ клас – г-н Кирил Назъров, директорът на СОУ „Иван Вазов”-Своге – г-н Любомир Янакиев, Йорданка Борисова – бивш директор на училището, бивши учители и ученици, много родители и гости. На всички беше раздадена информационна брошура за историята на училището и магнитен сувенир с актуална снимка от живота му. В празничната програма се включиха всички класове. Песни, танци и скечове радваха публиката, която аплодираше бурно всяко изпълнение. Имаше участие и на бивши учители и ученици. Освен благодарствени думи и благопожелания, учителският колектив получи и две дарения – плазмен телевизор от Община Своге и парична сума от 500 лв. от ЕТ „Мебели Виденов”, чийто управител Данчо Виденов е бивши ученик на ОУ „Св. Иван Рилски”.

Искрецки манастир „Успение Богородично”

Манастирът се намира в двора на Специализираната болница „Цар Фердинанд І” в село Искрец. Основан е през ХІІІ век и само век по-късно е разрушен. През XVII в. е възобновен като параклис, а от 1834 г. действа отново като манастир. Понастоящем е периодично действащ. Представлява комплекс от черква и жилищни сгради. Черквата е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна постройка, укрепена с контрафорси. Основната ѝ част е построена през XVII в., а през 1846 г. е пристроен притвор, с размери 10 х 7,40 м, по-широк и дълъг от наоса, с размери 8,70 х 5 м. Обновена е през 2000 г. Стените ѝ са покрити с три пласта стенописи, отличаващи се с високи художествени качества. Южно от черквата се намира седмоъгълна куполна кръщелна-изповедалня (построена през 1856 г.) с изографисани стени, която е единствената по рода си в българските манастири. Черквата е обявена за паметник на културата с местно значение в ДВ бр.57/1969 г.

Действаща църква в село Искрец е „Св. Николай Чудотворец”, която е построена още по времето на Османското владичество. Тя е съградена пре 1843 г., което се вижда и от надписа над южната врата: „1843 попь Сава Коло“. През 1883 г. самоковският образописец Сотир Вальов изписал свода и стените на храма. В дебелината на южната врата същият художник е изписал ктиторските портрети на мъж и жена, където от оцелелия надпис се чете: „Петра презвитера и попь Цветань“. През 1884 г. западната стена на църквата е съборена за да бъде разширена. Поради нуждата от по-голям храм още през първата половина на 20 век е започнат строежа на нова църква, която се намира точно над старата и, по думите на някои хора, е замислена като умален модел на храм-паметника „Св. Александър Невски” в София. За съжаление обаче строежът е спрян още в началото и този проект засега остава недовършен поради липсата на средства. Местните жители все още се надяват църквата, която трябва да носи името „Св. Иван Рилски”, да бъде довършена и открита възможно най-скоро, като паметник на загиналите във войните българи.

Най-известната забележителност на село Искрец си остава Специализираната болница за лечение на белодробни заболявания „Цар Фердинанд І”, която е с общонационално значение. Известна на повечето хора като „Санаториум Искрец”, болницата е създадена с Указ и дарение от цар Фердинанд през 1908 г. като противотуберкулозен санаториум.  Мястото за създаване на санаториума е избрано от специално назначена от Цар Фердинанд комисия, която е пътувала из цяла България и е извършвала измервания на климатичните параметри. Светият синод на Българската Православна църква подарява земите за построяването на лечебното заведение, а Министерството на горите засажда в болничния парк от 250 декара уникални иглолистни и широколистни дървесни видове,  между които и Секвоя гигантея, които обогатяват въздуха и го правят още по чист и лековит.

Природни забележителности

Природата на с.Искрец е много красива и поради това то е често посещавано от любителите на българското село. На територията му има много пещери, сред които „Душника” (обща дължина 876 м.), „Мечата дупка” (обща дължина 142 м., става въпрос за известната „Меча дупка“ при с.Меча поляна.), „Извиралото” (обща дължина 240 м.) и др. Те са обект на чести туристически посещения от любителите на пещерното дело. Пещерата „Душника” е една от най-интересните в Понор планина, защото след крайния сифон може да се влезе в голямата водна система на планината, която тръгва от понорите в северната ѝ част. Има факти, които потвърждават това предположение. Например спирането на водата от Искрецкия извор на два пъти за 24 часа след Свогенското земетресение през пролетта на 1979 г., а втория път за 7 часа през пролетта на 1981 г. при максимален дебит. Трябва да има огромни каверни, които да поемат това количество вода, особено при пролетното пълноводие. Сифонът в „Душника” обаче е много тесен и за това трябва да се потърси друг, обходен път за проникване в тази система.

Село Искрец днес

Селото е благоустроено, с изградени водоснабдителна и електропреносна мрежи. В Искрец има покритие на всички мобилни оператори, автоматична телефонна централа, кабелна телевизия и интернет. Маршрутни таксита го свързват с населените места в общината и със столицата.

До преди години в селото активно работеха цехове за чадъри, обувки, вар, фабрика за лимонада и др. В момента основен поминък на населението са земеделието и животновъдството. Тук има обувно предприятие и малък шивашки цех. Част от живущите работят в общинския център – Своге или в столицата София.

Селото има свой футболен отбор „Искра“, който е и един от най-старите в България (създаден през 1924 г.).

Искрец е родното място на световно известната естрадна певица Силви Вартан, както и на Иван Славков.

Източници:
„Информационен бюлетин на Община Своге“ по материали на Юлия Дикова и Интернет