Читалище „Христо Ботев“, с.Церово

Народно читалище „Христо Ботев – 1929 ” е основано на 02.06.1929 г.
Читалището изпълнява културно-просветната си мисия, съчетавайки традиционните дейности с предлагането на нови услуги:
Библиотека с фонд 16 000 тома книги и периодични издания;
Детска фолклорна певческа група „Сладкопойна чучулига” с ръководител Снежана Сандова;
Женска формация за обработен фолклор с ръководител Петър Славков;
Детска школа за народни танци с ръководител Мария Цветанова;
Школа за народни танци за възрастни с ръководител Мария Цветанова;
Център за услуги. (Предлага: принтиране, копиране, търсене на информация в Интернет, изготвяне и отпечатване на покани, обяви и др.).
Председател на читалищното настоятелство – Адриана Христова.
Секретар-библиотекар на читалището – Христина Георгиева.

Адрес:  с.Церово

Телефон за контакт: 0877 06 66 95

Фейсбук страница: линк

Content for the tab Галерия