Mогилен некропол в мах. Преслап, с.Томпсън

Могилният некропол е разположен в самата махала „Преслап“, около главната улица, която води до тук от село Томпсън. Състои се от три могили, първата от които разположена на най-високото място в махалата (640 м), на кръстовище с пътищата, които водят към Церецелската махала на село Реброво.

Другите две могили са около главната улица, като едната от тях попада в частен двор.

Върху първата могила, намираща се на кръстовището, е поставен поредният оброчен кръст, който се почита на „Кръстовден“. Могилата е разположена в близост до извор, на който понастоящем е построена чешма.

Оброчен кръст има и върху третата могила, разположена северно от главната улица на махалата. Самата могила е обрасла с дъбови дървета, а кръстът е подпрян до най-голямото от тях.

Могилният некропол в махалата „Преслап“ на село Томпсън е поредният случай на превръщане на древен тракийски некропол в християнско оброчище. Поради големият брой на древни тракийски свещени места, чието почитане продължава и до сега, този феномен би трябвало да се изследва по-задълбочено.