Васильова могила, с.Томпсън


Могилата е разположена западно от село Томпсън, в близост до връх Церия (1234 м). Пътят до там следва планинското било, а от самата могила се разкрива панорамна гледка към Мала планина. Могилният насип е разлат. Използвано е естествено скалисто възвишение на терена като могилният насип е натрупан източно от него. Самият връх на могилата представлява естествена скала, което до някъде заблуждава. Все-пак могилният насип е ясно различим, а на терена могилата се откроява като самостоятелна форма.

Северно от могилата се развива не голяма котловина с извор в нейната най-ниска точка. Котловината е с южно изложение и много удобна за обитаване. Съществува голяма вероятност на това място да бъде локализирано древно селище, към което да се отнася и погребалният могилен паметник.

Мястото е изключително интересно с неговото разположение на 1150 м надм. височина, естествен водоизточник и сравнително равнинен, закътан от ветровете терен. Ситуирано е дълбоко в планинския масив на Мала планина и вероятно в древността е било населено.

Надгробният паметник и вероятното селище северно от него могат да се датират във времето към средата на Първото хилядолетие пр. Хр. Тракийските могили и селища, разположени в този дял на Стара планина, не са изследвани никога. Предполага се, че те са оставени от тракийското племе „трибали“, но без археологически проучвания за сега тази теория е само едно предположение.