Църква „Св.Благовещение“, с.Реброво

Намира се в местността „Селището“ в селските гробища. Когато била разучавана в средата на миналия век, са открити стенописи под мазилката. От тогава не е правено друго изследване на църквата. Олтарните двери на скромния иконостас са взети от почти разрушената църква „Св. Троица“ в село Оградище, сега махала на село Буковец.