Велоклуб „Велокрация“

Основни цели на сдружението:

· Популяризиране на КОЛОЕЗДЕНЕТО във всичките му форми и сред всички възрастови групи, като средство за здравословен начин на живот.

· Обособяване, маркиране и поддръжка на велосипедни трасета и маршрути в община Своге.

· Подпомагане обособяването, поддръжката и развитието на велосипедна инфраструктура в община Своге

· Повишаване безопасността, сигурността и културата на колоездене, стимулиране свободния обмен на идеи и информация, свързани с КОЛОЕЗДЕНЕТО.

· Организация и участие в спортни прояви и състезания свързани с КОЛОЕЗДЕНЕТО в България и чужбина.

· Опазване околната среда

· Информационно, техническо и материално подпомагане на членовете на клуба при участието им в състезания и други мероприятия, свързани с КОЛОЕЗДЕНЕТО.

Адрес:  бул.“Искър“ 12, гр.Своге

Телефон за контакт: 0887 22 86 77

Уеб сайт: http://www.velocracia.com

Фейсбук страница: линк