Скално катерене, с.Гара Лакатник

Лакатнишките скали са разположени на левия склон на Искърския пролом в Стара планина. Намират се в община Своге, на територията на село Миланово, между долините на реките Пробойница и Доло. Името на скалите, както и на цялата местност, в която се намират идват от завоя, който прави река Искър – с формата на сгънат лакът. Лакатнишките скали са изградени от червени пясъчници и варовици, като пластовете на скалите са почти вертикални. Скалите на места достигат до над 250 метра над водите на река Искър. Вследствие въздействието на външните релефообразуващи сили на Лакатнишките скали са се образували множество скални форми — пирамиди, кули, зъбери и други.

Лакатнишките скали на дълбочина в склона на места достигат до над 200 м. Характерен за скалите е добре развитият карст. В Лакатнишките скали се намират голям брой карстови пещери. Сред тях са Темната дупка, Аржишка дупка, Свинска дупка, Вража дупка и други.

Лакатнишките скали са обявени за природна забележителност през 1966 г., а след 1989 г. са обявени за защитена местност. Също от 1989 г. скалите са включени в създадения тогава Природен парк Врачански Балкан.

На самите Лакатнишки скали е развит алпинизмът. Лакатнишки скали са един от най-посещаваните и известни катерачески обекти в България.